Nära till staden,
hemma i naturen

I anslutning till Brunns samhälle på Ingarö, endast 25 minuter från Slussen, växer ett nytt bostadsområde fram bland tallskog, bergtoppar och dalgångar. Vidsjötun förenar närheten till staden med skärgård och upplevelserika skogar. Det blir en plats för det naturnära och hållbara livet i unika bostäder med moderna kvalitéer.

arrow_forward

Se filmen om Vidsjötun

Ett boende skapat för samtiden

I Vidsjötun skapar skogens dramatiska topografi de unika boendelösningarna. Bland hällmark och tallskog placeras bostadshus varsamt in i form av parhus, radhus och småskaliga flerfamiljshus. Här bor du på ett sätt i dalarna, på ett annat sätt på bergstopparna. I bostäder med en arkitektur som smälter in och skapar fantastiska boendekvalitéer. Utblickarna från tunen blir din alldeles egna skogsvy.

Naturliga mötesplatser för lek, kojor på tunen, trädgårdsbodar, små samlingsplatser och utegym formas på naturens villkor. Samtidigt skapar co-working, förskola, bilpool och bokningsbara Felleshus förutsättningar för det hållbara och gemensamma. Både för grannskapet och för en större del av Brunn.

arrow_forward

Mer om livet i vidsjötun

PLATS

Strax söder om Brunn på Ingarö

omfattning

Parhus, radhus, bostads- och hyresrätter i småskaliga flerfamiljshus samt en förskola

Inflyttning

År 2027 (etapp ett)

Arkitekt

Varg Arkitekter

En upplevelserik plats

Ingarö är ett naturskönt område med närhet till skogar, hav och skärgård. Vidsjötun ligger strax söder om Brunn med gångavstånd till matbutik, idrottsanläggning och kommunikationer. Med Stockholms innerstad 25 minuter bort är det en plats för variation och rekreation, här behöver du inte välja.

Det nya bostadsområdet knyter an till och samverkar med samhället i Brunn. Bebyggelsen och landskapsutformningen tar till vara på platsens kvalitéer och det sällsynta läget i naturen. Här skapas ett variationsrikt och inkluderande område med småskalig bebyggelse som skapar rum för trygghet, stimulans och gemenskap för boende i Vidsjötun och närområdet.

arrow_forward

se frågor och svar
Architecten Alexander van Britsom & Sofie Philips
Inga Varg
Grundare av Varg Arkitekter &
Ordförande i Stockholms Skönhetsråd
Grundförutsättningen var att ta tillvara på den vackra platsen med dramatisk topografi och integrera husen med naturen. Det handlar mycket om att hitta naturliga sätt att placera in bebyggelsen. Vi har tittat på hur stigar rör sig och det gav upphov till något väldigt unikt här.

Se filmen

En film om Vidsjötun - ett bostadsområde format efter naturens möjligheter och begränsningar. Möt Simon Svensson, byggherre, Kajsa Laring, arkitekt, Inga Varg, arkitekt, Greger Palmstierna, arkitekt och Daniel Ericsson, landskapsarkitekt. De berättar om platsen, naturanpassningarna och livet här.

Intresseanmälan
keyboard_double_arrow_up
© 2024 RO Properties, Vidsjön Invest. All rights reseved